Ογκομέτρηση Βυτίου

Για τη διασφάλιση της ποιότητας και ακρίβειας των μετρήσεων, οι ογκομετρήσεις γίνονται πάντα παρουσία μηχανικού και από ικανό και εκπαιδευμένο προσωπικό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 και τα κριτήρια του ΕΣΥΔ να διενεργεί μετρήσεις όγκου υγρών.

Η ογκομέτρηση βυτίου διενεργείται με:

• Διακριβωμένα ογκομετρικά δοχεία.

• Ηλεκτρονικές βέργες ένδειξης στάθμης.

• Θερμόμετρα αντίστασης υψηλής ακρίβειας.

• Υπολογιστές συλλογής δεδομένων.

Βήματα Ογκομέτρησης Βυτίου

1. Ραντεβού

Προηγείται επικοινωνία για τον προγραμματισμό ραντεβού και την πραγματοποίηση της ογκομέτρησης.

2. Αερισμός & Gas Free Δεξαμενής

Η δεξαμενή πρέπει να είναι άδεια και να έχει πιστοποιητικό gas free πριν την έναρξη της ογκομέτρησης. Ο έλεγχος θα διαρκέσει περίπου 2 ώρες.

3. Διαδικασία

• Τακάρισμα οχήματος και ευθυγράμμιση – αλφάδιασμα αυτού.

• Σταδιακή πλήρωση του βυτίου με νερό, σύμφωνα με διακριβωμένο ογκομετρικό δοχείο.

• Καταγραφή θερμοκρασίας νερού σε κάθε πλήρωση.

• Καταγραφή των ενδείξεων της στάθμης του νερού στο βυτίο μετά από κάθε ρίψη.

4. Απαραίτητα Έγγραφα

Κατά την ημέρα του Ελέγχου όπως προσκομίσετε:

• Άδεια Κυκλοφορίας

• Ογκομετρικό της δεξαμενής

• Προηγούμενα Φύλλα Δοκιμών

• Πιστοποιητικό Έγκρισης ADR από Κ.Τ.Ε.Ο.

• Βεβαίωση Περιοριστή Ταχύτητας (όπου αυτό είναι απαραίτητο)

• Βεβαίωση Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης (ABS), (εάν είναι εκ των υστέρων τοποθετημένο και όπου αυτό  είναι απαραίτητο)

• Βεβαίωση Συστήματος Σωληνώσεων χωρίς Δυνατότητα Αναρρόφησης Πετρελαίου (ΦΕΚ 4913/Β/2018, όπου αυτό είναι απαραίτητο).

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;