Κατασκευή Βυτίων

Κατασκευάζουμε βυτία οχημάτων κάθε χωρητικότητας ανάλογα με τις ανάγκες σας (από 1000lt μέχρι επικαθήμενα), καθώς και αμαξώματα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα, σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας (ISO 9001:2015, A.D.R.).

Αποκτήστε υψηλής ποιότητας και αντοχής βυτία για μεταφορά υγρών καυσίμων, υγραερίου, νερού, υγρών τροφίμων και λυμάτων, στην τέλεια ισορροπία ποιότητας και τιμής.


Κατασκευή βυτίων Υγρών Καυσίμων

Κατασκευάζουμε βυτία μεταφοράς υγρών καυσίμων με βάση τις ανάγκες σας και ανάλογα με τον τύπο του οχήματος σας:

 • Επικαθήμενα βυτία
 • Συρόμενα βυτία
 • Φορτηγά βυτία

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χωρητικότητα, τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό ενός βυτίου μεταφοράς καυσίμων.

Κατασκευή βυτίων Υγρών Καυσίμων
Κατασκευή βυτίων Υγραερίου

Επισκευή -Συντήρηση βυτίων Υγραερίου

Επισκευάζουμε και συντηρούμε βυτία μεταφοράς υγραερίου ανάλογα με τον τύπο του οχήματος σας:

 • Επικαθήμενα βυτία
 • Συρόμενα βυτία
 • Φορτηγά βυτία

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χωρητικότητα, τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό ενός βυτίου μεταφοράς υγραερίου.

Κατασκευή βυτίων Νερού – Υδροφόρα

Κατασκευάζουμε βυτία μεταφοράς νερού με βάση τις ανάγκες σας και ανάλογα με τον τύπο του οχήματος σας:

 • Επικαθήμενα βυτία
 • Συρόμενα βυτία
 • Φορτηγά βυτία

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χωρητικότητα, τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό ενός βυτίου μεταφοράς νερού.

Κατασκευή βυτίων Υγρών Τροφίμων

Κατασκευάζουμε βυτία μεταφοράς υγρών τροφίμων με βάση τις ανάγκες σας και ανάλογα με τον τύπο του οχήματος σας:

 • Επικαθήμενα βυτία
 • Συρόμενα βυτία
 • Φορτηγά βυτία

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χωρητικότητα, τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό ενός βυτίου μεταφοράς υγρών τροφίμων.

Κατασκευή βυτίων Λυμάτων – Λυματοφόρα

Κατασκευάζουμε βυτία μεταφοράς λημάτων και ακάθαρτων υδάτων, με βάση τις ανάγκες σας και ανάλογα με τον τύπο του οχήματος σας:

 • Επικαθήμενα βυτία
 • Συρόμενα βυτία
 • Φορτηγά βυτία

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χωρητικότητα, τις προδιαγραφές και τον εξοπλισμό ενός βυτίου μεταφοράς λημάτων.