Λιτρομέτρηση Βυτίου

Στην Λυγινός Ο.Ε. η λιτρομέτρηση και η σφράγιση όλων των μετρητών υγρών καυσίμων, πραγματοποείται κατόπιν εξουσιοδότησης από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (Γεν. Γραμ. Εμπορίου Δ/νση Μετρολογίας).

Βήματα Λιτρομέτρησης Βυτίου

1. Ραντεβού

Προηγείται επικοινωνία για τον προγραμματισμό ραντεβού και την πραγματοποίηση της λιτρομέτρησης.

2. Διαδικασία

• Έλεγχος μετρητή καυσίμου οχήματος με διαπιστευμένο μετρητή της εταιρείας μας, από τη Διεύθυνση Μετρολογίας.

• Δοκιμή λιτρομετρητή με καύσιμο και σύγκριση αποτελεσμάτων με τον διαπιστευμένο μετρητή.

• Επιδιόρθωση βλάβης (αν εντοπιστεί).

• Σφράγισμα μετρητή όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

• Βεβαίωση σφράγισης και λιτρομέτρησης στον πελάτη.

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;