Επισκευή – Συντήρηση Βυτίων – Δεξαμενών

Η Λυγινός Ο.Ε.

Εκτός από την κατασκευή βυτίων, αναλαμβάνει επίσης κάθε είδους επισκευή που σχετίζεται με το βυτιοφόρο όχημα, καθώς και τον εξοπλισμό αυτού:

• Επισκευή ρωγμών βυτίου.

• Επισκευή εσωτερικής επικοινωνίας καυσίμου στα διαμερίσματα του βυτίου.

• Επισκευή βάσεων στήριξης βυτίου – πλαισίου – υποπλαισίου.

• Επισκευή στήριξης βυτίου επί οχήματος.

• Επισκευή – αντικατάσταση εξοπλισμού βυτιοφόρου.

• Αντικατάσταση κοχλιών – περικόχλιων.

• Αντικατάσταση αντικραδασμικών ελαστικών παρεμβυσμάτων.

• Αντικατάσταση μανικών φορτοεκφόρτωσης καυσίμου.

• Επισκευή & αντικατάσταση αντλίας φόρτου και μετρητή καυσίμου.

• Επισκευή σωληνοδικτύου.

• Διάφορα τρακαρίσματα.

Επισκευή – Συντήρηση Βυτίων Υγραερίου

Οι εργασίες συντήρης βυτίων υγραερίου που αναλαμβάνει η εταιρεία μας είναι οι εξής:

• Υδραυλική δοκιμή βυτίου υγραερίου (σε συνεργασία με πιστοποιημένο από το ΕΣΥΔ μηχανολόγο).

• Gas free βυτίου.

• Εσωτερικός έλεγχος βυτίου και καθαρισμός αυτού από τα υπολλείματα σκουριάς που αφήνει το υγραέριο.

• Επισκευή τυχόν διαρροών.

• Αντικατάσταση ασφαλιστικού.

• Αντικατάσταση μπουζονιών και φλάντζες στεγάνωσης.

Προαιρετικές εργασίες:

• Αντικατάσταση φτερών.

• Αντικατάσταση σκουριασμένων μερών ή επισκευή αυτών(πχ. Ερμάρια, πλαίσιο, κοχλίες, μανικοθήκες).

• Αντικατάσταση μανικών και εξαρτημάτων αυτής.

• Αντικατάσταση προαιρετικού εξοπλισμού.

Ενδεικτικά Έργα Συντήρησης Βυτίων Υγραερίου

Βυτία Μεταφοράς Υγραερίου Βυτία Μεταφοράς Υγραερίου

Διαδικασία Επισκευής – Συντήρησης Βυτίου

1. Ραντεβού

Πριν φέρετε το όχημα σας στις εγκαταστάσεις μας για την επισκευή ή τη συντήρηση του βυτίου ή της δεξαμενής, επικοινωνήστε μαζί μας για να προγραμματίσουμε το ραντεβού σας, τουλάχιστον 3 ημέρες νωρίτερα από την επιθυμητή ημερομηνία.

Γίνεται έλεγχος στα σημεία που θα μας υποδείξετε, αλλά και σε όλη την υπερκατασκευή γενικότερα. Αφού βρεθεί το πρόβλημα, κοστολογείται η επισκευή.

2. Απαραίτητα Έγγραφα

Κατά την ημέρα του Ελέγχου όπως προσκομίσετε:

• Άδεια Κυκλοφορίας

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;