Κατασκευή Δεξαμενών

Η Λυγινός Ο.Ε. αναλαμβάνει την κατασκευή δεξαμενών καυσίμων και νερού πληρώντας όλες τις νόμιμες προδιαγραφές. Οι δεξαμενές παραδίδονται με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά υλικών και εξοπλισμού.

Τα έργα μας

Δεξαμενές

Κατασκευή Δεξαμενής
Κατασκευή Δεξαμενής
Κατασκευή Δεξαμενής

Διαδικασία-Στάδια Κατασκευής Δεξαμενής Καυσίμων

1. Διαστάσεις & Χωρητικότητα

Κατόπιν επικοινωνίας, καθορίζουμε τις ανάγκες σας και αποφασίζουμε τις διαστάσεις και την χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμων σας.

2. Επιλογή Υλικού Κατασκευής

Το υλικό της δεξαμενής καυσίμων συνήθως είναι σίδερο, αλλά κατόπιν συνεννόησης ενδέχεται να είναι και ανοξείδωτο 304 ή 316L.

3. Σχεδιασμός & Κατασκευή

Επιλογή κατάλληλης διατομής & μελέτη δεξαμενής – σχεδιασμός από μηχανολόγο. Η κατασκευή της δεξαμενής καυσίμων σας, πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα & κανονισμούς.

4. Εξοπλισμός Δεξαμενής Καυσίμων

Ο απαραίτητος εξοπλισμός της δεξαμενής καυσίμων σας, επιλέγεται και τοποθετείται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ADR.

5. Tests & Βαφή

Γίνονται ραδιογραφίες των συγκολλήσεων και υδραυλική δοκιμή αντοχής της δεξαμενής. Ακολουθεί αντιδιαβρωτική βαφή δεξαμενής.

6. Παράδοση Δεξαμενής Καυσίμων

Η δεξαμενή καυσίμων σας παραδίδεται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα (πιστοποιητικά υλικών και εξοπλισμού).

7. Προαιρετικός Εξοπλισμός Δεξαμενής & Υπηρεσίες

1. Φρεάτιο δεξαμενής

2. Δείκτης στάθμης υγρού

3. Ογκομέτρηση δεξαμενής

4. Εσωτερική βαφή

Κατασκευή Δεξαμενής Νερού

1. Διαστάσεις & Χωρητικότητα

Κατόπιν επικοινωνίας, καθορίζουμε τις ανάγκες σας και αποφασίζουμε τις διαστάσεις και την χωρητικότητα της δεξαμενής καυσίμων σας.

2. Επιλογή Υλικού Κατασκευής

Το υλικό κατασκευής της δεξαμενής νερού είναι ανοξείδωτο 304L ή 316L βάσει προδιαγραφών.

3. Σχεδιασμός & Κατασκευή

Αφού γίνει η επιλογή της κατάλληλης διατομής & μελέτη δεξαμενής (σχεδιασμός από μηχανολόγο), ξεκινάει η κατασκευή της δεξαμενής.

4. Εξοπλισμός Δεξαμενής Νερού

Τοποθετείται ο κατάλληλος, συνοδευόμενος από τα πιστοποιητικά του εξοπλισμός της δεξαμενής νερού σας:

1. Θυρίδα επισκέψεως

2. Αναπνευστικό δεξαμενής

3. Σκάλα επιθεωρήσεως

4. Βάσεις στήριξης

5. Test

Πραγματοποιείται υδραυλική δοκιμή αντοχής της δεξαμενής.

6. Παράδοση Δεξαμενής Νερού

Σας παραδίδουμε τη δεξαμενή σας μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα (πιστοποιητικά υλικών & εξοπλισμού).

7. Προαιρετικός Εξοπλισμός – Υπηρεσίες

Προαιρετικά και κατόπιν συνεννόησης, μπορείτε να επωφεληθείτε από επιπλέον εξοπλισμό και παρεχόμενες υπηρεσίες μας:

1. Φρεάτιο δεξαμενής

2 Δείκτης στάθμης υγρού

3. Ογκομέτρηση δεξαμενής

4. Εξωτερική βαφή

Για την κατασκευή της δεξαμενής που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας ή για περισσότερες πληροφορίες: