Προϊόντα

Άριστη ποιότητα προϊόντων και εξοπλισμού, πλήρως πιστοποιημένα.

Στην εταιρία μας, κάθε κατασκευή που αναλαμβάνουμε να φέρουμε εις πέρας, είναι ξεχωριστή για εμάς.

Οι απαιτήσεις διαφέρουν από έργο σε έργο, για αυτό έχουμε αναπτύξει συνεργασία με πολλές σημαντικές εταιρίες, οι οποίες μας παρέχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ασφαλείας και αντοχής για το κάθε προϊόν ξεχωριστά.

Επίσης ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε στις υπερκατασκευές μας εναρμονίζεται με τη διεθνή οδηγία μεταφοράς επικίνδυνων υλών και εμπορευμάτων ADR καθώς επίσης και τα πρότυπα ISO.