Εταιρία

Από τις ποιοτικότερες εταιρίες στο χώρο της υπερκατασκευής στην Ελλάδα, με 40 χρόνια εμπειρίας.

Σύντομο Ιστορικό

Η εταιρεία με την επωνυμία “ΛΥΓΙΝΟΣ Ο.Ε.” αποτελεί συνέχεια μιας επιχειρηματικής προσπάθειας, η οποία άρχισε το 1970 με την ίδρυση της εταιρείας Φ.&Γ. ΛΥΓΙΝΟΣ – Κ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ο.Ε., με έδρα τον Πειραιά στην οδό Θηβών αριθμός 5 και σκοπό “την εγκατάσταση και λειτουργία λεβητοποιείου ήτοι την κατασκευή βυτίων αυτοκινήτων, δεξαμενών, επισκευή τούτων και εν γένει πάσα εργασία ανταποκρινόμενη προς τους σκοπούς του λεβητοποιείου”.

Το 1972 η εταιρεία αυτή μετακόμισε στην οδό Μαρκόνι 26 στον Βοτανικό, όπου και λειτουργεί μέχρι σήμερα. Το 2006 άλλαξε η μετοχική σύνθεση της εταιρείας καθώς και η επωνυμία της με ταυτόχρονη αλλαγή του καταστατικού της. Νέα αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης έγινε στις αρχές του 2008, οπότε η εταιρεία πήρε την σημερινή της μορφή.